1/5

CONCURS SUNBRELLA

THE FUTURE OF SHADE

Wellness garden

 

Selecció del jurat

 

Col.laboració en la postproducció d'imatges: Julia Morgado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA


1 ESDEVENIMENTS EFÍMERS
Dissenyar un sistema per construir instal·lacions temporals que facin més confortables espais exteriors durs, permetent el seu ús per a diverses classes d'esdeveniments exteriors.

2 RETÍCULA
Crear un retícula fent servir unitats estructurals de fusta amb forma de creu. Espais sense façana.
La distància entre aquests mòduls es fixa prèviament, però és flexible, podent-se modificar la densitat de l'espai en funció de l'activitat que es desenvolupi. Cada unitat té una estructura similar tot i que pot albergar diferents funcions: bancs, taules, jardins verticals, pantalles de cinema ...

3 TRAMA
Un sistema de lones forma una trama que uneix aquesta retícula, podent-se estendre fins a l'infinit. La trama permet buits entre les teles permetent així la ventilació natural de l'espai, refrigerant-se d’una forma sostenible.

 

 

 

 

 

 


L'ús de lones permet flexibilitat en triar la distància entre mòduls. Les lones es poden recollir o estendre mitjançant un sistema enrotllable, connectant cada element estructural amb els propers, definint l'espai.

La trama es repeteix sobre el sòl mitjançant catifes de gespa artificial. L'espai convida a la comunicació.

4 LÍMITS VERTICALS
S'usen com a filtres lones i jardins verticals. Protegeixen del vent, refresquen i donen ombra, creant diferents tipus d'espais i definint uns límits per al recinte.

5 MIRADORS
Els mòduls estructurals es poden superposar, creant-se fites visuals. Miradors on es té una visió global del conjunt. Miradors d'aquesta nova façana horitzontal de lona.