Col·laboració

R. Bofill Taller de Arquitectura
Envoltants pàrquing Terminal T1

Aeroport de Barcelona

 

Durant la construcció de la Terminal T1 es va decidir augmentar tres plantes l'alçada del pàrquing per incrementar la seva capacitat, atenent les darreres regulacions d'AENA.

 

L'edifici del pàrquing es va fer més visible dins del recinte de l'aeroport, sobresortint per sobre de la planta d'accés, el que va aconsellar el redisseny de la façana, originalment oberta amb elements compositius clàssics.

 

Per solucionar la nova façana es van utilitzar perfils de vidre tipus u-glass, construint un doble mur cortina que permet la ventilació del pàrquing entre els perfils de vidre.

Cada 25 metres es van practicar obertures per a l'accés en cas d'incendi, aquestes se van solucionar formant composicions geomètriques amb U-glass, d’acord amb el llenguatge formal del Taller d'Arquitectura.

També es van redissenyar la planta de coberta i les passarel·les de comunicació del pàrquing amb la terminal i pàrquings exteriors.